HồngHồng
Hồng nhạtHồng nhạt
VàngVàng
XanhXanh
145.000 
Cổ phối đenCổ phối đen
ĐenĐen
TrắngTrắng
XanhXanh
180.000 200.000 
ĐenĐen
NÂuNÂu
130.000 
Xanh caro nhỏXanh caro nhỏ
680.000 750.000 
Đỏ caroĐỏ caro
Xám caroXám caro
Xanh da trời caroXanh da trời caro
Xanh dương caroXanh dương caro
Xanh dương đậm caroXanh dương đậm caro
650.000 700.000 
ĐenĐen
tímtím
Xanh caro nhỏXanh caro nhỏ
Xanh đenXanh đen
380.000 650.000 
ĐỏĐỏ
HồngHồng
TrắngTrắng
165.000 
TrắngTrắng
90.000 145.000 
Xanh đenXanh đen
120.000 165.000 
Xanh đenXanh đen
165.000 210.000 
Xanh đenXanh đen
90.000 150.000 
Đen
Trắng
290.000 
ĐenĐen
400.000 
Xanh caro
650.000 750.000 
ĐenĐen
Xám caroXám caro
480.000 
TrắngTrắng
Xanh dươngXanh dương
Xanh đậmXanh đậm
500.000 550.000 
ĐenĐen
TrắngTrắng
Xanh da trờiXanh da trời
Xanh dương đậmXanh dương đậm
550.000 750.000 
ĐỏĐỏ
550.000 650.000 
ĐenĐen
380.000 400.000 
ĐỏĐỏ
TrắngTrắng
XanhXanh
160.000 165.000