135.000 
ĐenĐen
TrắngTrắng
160.000 
ĐenĐen
HồngHồng
hồng camhồng cam
TrắngTrắng
XanhXanh
145.000 
120.000 
tímtím
Tím đâmTím đâm
TrắngTrắng
XámXám
145.000 
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
Hồng nhạtHồng nhạt
NÂuNÂu
tímtím
TrắngTrắng
VàngVàng
Xanh dươngXanh dương
175.000 
11
22
85.000 115.000 
CamCam
HồngHồng
105.000 
ĐenĐen
NÂuNÂu
tímtím
XámXám
Xanh láXanh lá
60.000 
85.000 
tímtím
VàngVàng
90.000 
ĐenĐen
Xanh đenXanh đen
120.000 
ĐenĐen
TrắngTrắng
95.000 
TrắngTrắng
65.000 86.000 
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
180.000 
ĐenĐen
Đỏ đôĐỏ đô
Mỡ gàMỡ gà
NÂuNÂu
TrắngTrắng
XámXám
Xám đậmXám đậm
Xanh đenXanh đen
210.000 
HồngHồng
TrắngTrắng
VàngVàng
Xanh dươngXanh dương
180.000 
BeBe
ĐenĐen
NÂuNÂu
TrắngTrắng
Xanh cobanXanh coban
175.000 
ĐỏĐỏ
Xanh láXanh lá
190.000