ĐenĐen
ĐỏĐỏ
HồngHồng
210.000 230.000 
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
175.000 
Hết hàng
NÂuNÂu
XanhXanh
190.000 
CamCam
XanhXanh
210.000 
ĐenĐen
KemKem
NÂuNÂu
VàngVàng
XanhXanh
220.000 
Xanh biểnXanh biển
Xanh ngọcXanh ngọc
195.000 
ĐenĐen
XanhXanh
210.000 230.000 
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
HồngHồng
VàngVàng
Xanh
290.000 
ĐenĐen
240.000 
CamCam
ĐenĐen
Đen lớnĐen lớn
VàngVàng
Xanh biểnXanh biển
Xanh đenXanh đen
240.000 260.000