ĐenĐen
TrắngTrắng
160.000 
ĐenĐen
HồngHồng
hồng camhồng cam
TrắngTrắng
XanhXanh
145.000 
120.000 
tímtím
Tím đâmTím đâm
TrắngTrắng
XámXám
145.000 
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
Hồng nhạtHồng nhạt
NÂuNÂu
tímtím
TrắngTrắng
VàngVàng
Xanh dươngXanh dương
175.000 
85.000 
tímtím
VàngVàng
90.000 
ĐenĐen
TrắngTrắng
95.000 
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
180.000 
ĐenĐen
Đỏ đôĐỏ đô
Mỡ gàMỡ gà
NÂuNÂu
TrắngTrắng
XámXám
Xám đậmXám đậm
Xanh đenXanh đen
210.000 
HồngHồng
TrắngTrắng
VàngVàng
Xanh dươngXanh dương
180.000 
BeBe
ĐenĐen
NÂuNÂu
TrắngTrắng
Xanh cobanXanh coban
175.000 
ĐỏĐỏ
Xanh láXanh lá
190.000 
ĐenĐen
NÂuNÂu
tímtím
Xanh láXanh lá
220.000 
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
HồngHồng
210.000 230.000 
ĐenĐen
ĐỏĐỏ
175.000 
BeBe
ĐenĐen
Đỏ đôĐỏ đô
NÂuNÂu
tímtím
TrắngTrắng
vàng bòvàng bò
Xanh rêuXanh rêu
165.000 
tímtím
TrắngTrắng
Xanh dươngXanh dương
Xanh láXanh lá
Xanh ngọcXanh ngọc
230.000 
HồngHồng
VàngVàng
XámXám
Xám troXám tro
Xanh đenXanh đen
Xanh ngọcXanh ngọc
230.000 
CamCam
HồngHồng
Hồng đậmHồng đậm
NÂuNÂu
VàngVàng
Xanh đenXanh đen
Xanh láXanh lá
290.000