Đầm sơ mi chiết eo siêu xinh

280.000 

Mô tả ngắn:

🌻🌻🌻

    • 𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐚𝐧𝐡, 𝐥𝐚̀𝐧 𝐦𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠. 𝐄𝐦 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐲𝐞̂𝐮 Đ𝐚̂̀𝐦 𝐬𝐨̛𝐦𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́t e𝐨 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐱𝐢𝐧𝐡…

🤗🤗🤗

    . 𝘝𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘬𝘢𝘬𝘪 𝘥𝘢̀𝘺 𝘥𝘢̣̆𝘯, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘰 𝘴𝘰̛̣ 𝘮𝘰̉𝘯𝘨, 𝘷𝘢́𝘺 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘦𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘤𝘶̛̣𝘤 𝘰̛̉ 𝘯𝘩𝘢 𝘯𝘢̀𝘯𝘨

  • – Tình trạng : Còn hàng
  • – Chất liệu : kaki
  • – Màu sắc : Nhiều màu
  • – Liên kết (Nữ) : Array